Het verhaal van Laika

Gepubliceerd op 4 mei 2023 om 21:45

Laika zag op 13 december het levenslicht in Riemst, België. Laika was een Grote Grijze Keeshond. Haarbaasjes vielen op haar vanaf het eerste moment dat ze haar zagen. Met 8 weken ging ze haar nieuwe leventegemoet. Laika was een lieve en vrije pup die elke nieuwe dag als een groot avontuur zag.


Op 8 maart ging Laika voor het eerst naar een puppycursus. Haar baasjes hadden haar enkele dagendaarvoor, op 3 maart, meegenomen naar de dierenarts voor haar entingen. Veel hondenscholen stellen ditnog verplicht en ook veel dierenartsen adviseren de entingen op een leeftijd van ongeveer 12 weken. Dedierenarts heeft naast de zogenaamde cocktailenting, ook de Lepto4 enting gegeven. Dit is de enting tegende ziekte van Weil (Leptospirose). 
Er heerst veel onduidelijkheid over deze enting en een aantal dierenartsenenten L4 niet meer vanwege de bijwerkingen, maar heel veel dierenartsen doen het nog wel.

 

Op 8 maart, de puppyles was net begonnen, zakte Laika in elkaar. Er kwam bloed uit haar mond en ze wasamper bij bewustzijn. Laika werd gelijk naar de dierenarts gebracht. Op 9 maart in de ochtend is Laikaoverleden. Ze was 12 weken en 2 dagen oud. Tot die tijd een kerngezonde puppy. Omdat de hondenschooleen slipketting verplicht stelde (ook geen goede zaak, maar dat is een andere discussie) , dacht men in eersteinstantie dat verkeerd gebruik van de slipketting een trauma had veroorzaakt dat uiteindelijk tot de doodleidde van Laika.


Om achter de doodsoorzaak te komen hebben de eigenaren van Laika besloten een autopsie te latenverrichten. .In de periode vlak na Laika’s dood heb ik wel via de fokker gevraagd of Laika de L4 enting hadgehad en dat was dus zo.. De uitslag van het autopsierapport kwam enkele dagen geleden binnen. Laika hadzware longbloedingen, 80 % van haar longen waren aangedaan. Ook was de milt sterk vergroot, necrotischehaarden op milt en lever en ook bloedingen in de dikke darm. Laika was dus gestorven aan zeer ernstigebloedingen in met name haar longen. Het autopsierapport kon geen directe oorzaak geven, maarbloedstollingsproblemen zijn genoemd als bijwerking van het L4 vaccin.
Het European Medicines Agency Veterinary Pharmacovigilance is een organisatie die bezighoudt met hetoverzien, evalueren en verbeteren van veterinaire medicijnen, met extra aandacht voor bijwerkingen. Ditagentschap schreef in hun 2014 rapport het volgende over de L4 enting:
“verschillende signalen werden opgemerkt, met name symptomen gerelateerd aan anaphylaxis enverscheidene auto-immuun gemedieerde aandoeningen zoals bloedarmoede, trombocytopenie and artritis.”Het advies naar de fabrikant toe was om deze bijwerkingen te vergelijken met de bijwerkingen van hetLepto2 vaccin.” Tot op heden is dat niet gedaan door de fabrikant.


Auto-Immuun Trombocytopenie is een aandoening waarbij antistoffen gemaakt worden die plakken aan deeigen bloedplaatjes. Dit leidt tot een versnelde afbraak van de bloedplaatjes. Er ontstaat een tekort aanbloedplaatjes (=trombocytopenie). Omdat bloedplaatjes betrokken zijn bij de bloedstolling, is er bij eentekort een verhoogde kans op bloedingen, o.a. longbloedingen. Trombocytopenie is een van de bijwerkingendie met name genoemd worden bij de Lepto4 enting. Laika is gestorven aan longbloedingen en 5 dagen voorze ineens in elkaar zakte, heeft ze de L4 enting toegediend gekregen. Toeval?


Er zijn genoeg gevallen bekend van de bijwerkingen van de L4 enting. Er bestaat een FB groep die zedocumenteert. Ook is er veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van de enting en de bijwerkingen,googlen op Ronald Schultz en. Jean Dodds en Catherine o’Driscoll levert een hoop informatie op.


Dit verhaal is geen anti-vacinatieverhaal. Iedereen moet daar zelf een keuze in maken, maar dit verhaal isgeschreven om mensen bewust te maken van het gevaar dat kan schuilen in de L4 enting (en andereentingen), zodat eigenaren een weloverwogen besluit kunnen nemen met betrekking tot bepaaldevaccinaties. Als dit verhaal dat kan doen voor één hond dan is de dood van Laika niet geheel zinloos isgeweest en kan het misschien het intense verdriet van Laika’s eigenaren een beetje verzachten.


Rust zacht lieve Laika!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.